Jobbförmedling och matchning

I och med att den statliga Arbetsförmedlingen skall avvecklas har myndigheten nyligen fått i uppdrag av Sveriges regering att utveckla systemet med matchning av arbetslösa. Matchningen kommer att skötas av jobbförmedlare som arbetar i fristående privata företag. Företagen kommer i sin tur att få statlig ersättning vars storlek bland annat kommer att bero på hur lång tid den arbetssökande varit utan arbete. Reformarbetet med Arbetsförmedlingen ska successivt utvecklas vidare med privata företag som nu kommer att få ta ett större ansvar än tidigare. Det här beslutet är ett resultat av regeringspartiernas uppgörelsen med Liberalerna och Centerpartiet som innebär att Arbetsförmedlingen ska göras om. Arbetssökandet kommer att hanteras av ett nytt system som i sin tur baseras på LOV eller lagen om valfrihetssystem där fristående jobbförmedlare ska matcha och rusta arbetslösa för lediga jobb.

För att hänga med i utvecklingen kan företag som arbetar med jobbförmedling komma att behöva hyra konferensrum i Stockholm för att anordna möten med företag som söker arbetskraft samt myndigheter. Stockholm är Sveriges ekonomiska motor och största arbetsmarknad. Detta innebär att Stockholm kommer att bli en viktig stad för jobbförmedlare att knyta kontakter i oavsett var i Sverige de arbetar med matchning av arbetssökande. Anledningen till den nya reformen är att personalbristen i Sverige är mycket stor och matchning av arbetssökande och arbetsgivare måste förbättras avsevärt. Med andra ord innebär det att jobbförmedlare kommer att behöva arbeta mycket aktivt med att lotsa arbetslösa med den rätta kompetensen till företag och arbetsgivare samt genom utbildning skapa den kompetens hos arbetssökande som företag eller offentliga arbetsgivare efterfrågar. Uppdraget för jobbförmedlarföretagen innebär alltså inte endast matchande och jobbsökande utan också att coacha arbetssökande att skaffa sig den utbildning som behövs för att kunna bli anställningsbara.

Arbetsförmedlingen kommer som sagt att reformeras i grunden och när denna reform är genomförd, senast 2021, kommer Arbetsförmedlingen ha en kontrollfunktion: över de privata och ideella jobbförmedlare. Deras uppdrag är att hjälpa arbetssökande att skaffa den utbildning som de behöver för att kunna få anställning och hjälpa till med arbetsgivarkontakter. Tidigare var det upp till den arbetslösa att söka jobb och kontakta arbetsgivare på egen hand men med de privata jobbförmedlarna ska jobbsökandet bli betydligt mer aktivt och resultatorienterat. Jobbförmedlare kommer bland annat att få högre ersättning för arbetssökande som står långt från arbetsmarknaden.

Men det finns inget som förhindrar att en jobbförmedlare väljer att specialisera sig för matchning mot en viss bransch för att nå snabba och bra resultat även om ersättningen blir något lägre. Trots att denna förändring ska ske snabbt kommer reformen ändå att ske i ett välplanerat förlopp. I och med att flera olika fristående aktörer kommer att arbeta med jobbförmedling och matchning kommer fler arbetslösa att komma i arbete. När företag får ett bättre flöde av arbetssökande med den kompetens de söker efter kommer de att kunna växa. Sverige förväntas få en större brist på både kompetens och arbetskraft i framtiden. Detta dystra scenario ska kunna avhjälpas med den nya reformen av Arbetsförmedlingen där fristående jobbförmedlare effektivt sköter matchning av arbetssökande och arbetsgivare.

LocalNews