Hur jobbförmedlare förbättrar matchningen på arbetsmarknaden

 

I mitten på året 2016 var cirka 341 400 personer i Sverige arbetslösa. Trots det så finns det lediga jobb, många sådana dessutom. En del branscher skriker efter folk och de som redan är anställda går på knäna på grund av underbemanning. Hur kommer det sig att arbetslösheten är så stor trots att det finns behov av arbetskraft? En del av detta problemet är den så kallade friktionsarbetslösheten, det vill säga att arbetstagare och arbetsgivare inte hittar varandra.

Group of Diverse Multiethnic People Various Jobs Concept

Det finns många olika aktörer som jobbar med jobbförmedling på marknaden idag. Några är allmänt inriktade och de flesta annonser som finns på Arbetsförmedlingen finns också hos dem. Sedan finns det några aktörer som är mycket mera nischade inom olika branscher eller geografiska områden etcetera. Det finns många företag som vittnar om att det är svårt att hitta arbetstagare som matchar den kompetens som man söker och de tvingas att tacka nej till många som söker trots att det inte finns någon kandidat som egentligen är bättre lämpad.

Här kan olika jobbförmedlare komma in och göra ett bra jobb. En jobbförmedlare kan välja att rikta in sig mot en bransch, ett geografiskt område eller kanske ungdomar på väg ut i yrkeslivet. Jobbförmedlare som är privata aktörer har större möjligheter till att göra dessa inriktningar och har då större möjlighet att ha rekryterare som faktiskt är insatta i just den branschen eller det specifika området, vilket gör det lättare att hitta matchningar mellan arbetstagare och arbetsgivare.

För att kunna hjälpa företagen att hitta rätt arbetstagare som passar in på just deras arbetsplats och som har den kompetens som företaget är i behov av, så krävs det att jobbförmedlaren känner till arbetsgivarna väldigt bra. Detta eftersom en bra matchning är mycket mer än enbart kompetens för att det ska bli så bra som möjligt för båda parterna. Det krävs också att jobbförmedlingen känner arbetstagarna väl och vet mer om dem än enbart det som står på deras CV. Privata jobbförmedlare har möjlighet till detta eftersom de lättare kan styra över sina egna inriktningar bättre än vad Arbetsförmedlingen kan.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

LocalNews