Höj kompetensen inom IT genom datakurser

 

Inom många branscher idag krävs det grundläggande datakunskaper, kunskap som många arbetssökande tyvärr saknar trots att deras kompetens annars matchar arbetsgivaren alldeles perfekt. Ett bra exempel på en bransch där stor digitalisering har skett, eller i alla fall borde ha skett med tanke på att tillgången till IT-utrustning har exploderat, är inom skolans värld. Men trots tillgången till IT stjälps digitaliseringen av att IT-kunskaperna är för låga. Det finns stort behov av kompetensutveckling inom IT för skolans personal för att man ska kunna använda datorer som pedagogiska verktyg.

Att det finns många jobb för en lärare att söka är ingen nyhet då lärarbristen står skriven om nästan överallt. Men det kan vara svårt för en jobbförmedlare att lösa eftersom inte ens den bästa förmedlingen kan trolla fram nya lärare som inte finns. Även det administrativa arbetet i skolans värld ställer en del krav på IT-kompetens, både bland lärare och ledning och finns inte den kompetensen, blir arbetet mycket mer tidskrävande och ineffektivt.

Shot of two colleagues using a laptop in a meeting at the office

Däremot kan utbildningar och kurser höja kompetensen på de arbetstagarna som redan finns! Om det sker en matchning mellan arbetstagare och arbetsgivare, men det saknas särskild IT-kompetens hos arbetstagare, så finns det sätt att lösa detta. Arbetsgivaren kan då erbjuda arbetstagaren att gå en utbildning för att komplettera de krav som ställs. Addskills är en av de aktörer som erbjuder olika datakurser som kan vara till nytta för administrativt arbete, men också för rent IT-tekniskt arbete. Utbildningar som dessa passar inte bara bra vid nyanställningar, utan är även bra för att höja kompetens hos redan anställd personal.

En analys från Näringsdepartementet visar att kompetensbristen inom IT är väldigt hög hos små företag. Även företag som arbetar med just IT har stor personalbrist eftersom antalet utbildade inom IT är för få. Forskning visar även på att flickors IT-kompetens är mycket lägre än killars kompetens inom samma område, vilket kan innebära att kvinnodominerande yrken kommer att få större brist på IT-kompetens, och detta är såklart kan bli problematiskt. Men genom att utbilda sin personal genom att låta dem gå på datakurser erbjuder så kan man höja kompetensen inom IT på sitt företag och därmed bli mer konkurrenskraftig.

LocalNews