För- och nackdelar med privata jobbförmedlare

 

Arbetsförmedlingen har ett uppdrag från riksdag och regering att underlätta för arbetsgivare och arbetssökande att hitta varandra, men det finns även en del privata arbetsförmedlare på marknaden. Att använda sig av andra aktörer än Arbetsförmedlingen när man söker jobb eller när ett företag ska rekrytera ny personal har både för- och nackdelar.

Man pointing into job search button on virtual screen

En fördel med privata jobbförmedlare är att de kan välja att nischa in sig på en eller flera branscher, se till att ha mera detaljerad kunskap om dessa branscher och därför göra bättre matchningar mellan arbetsgivare och arbetssökande. Till exempel har det tidigare varit ett missnöje bland en del akademiker att arbetsförmedlingen inte har haft tillräcklig kunskap om akademikers utbildningar och har inte lyckats med att förmedla tillräckligt många jobb. Då valde fyra stycken akademikerförbund att gå ihop och bilda en egen jobbförmedling enbart för akademiker och medlemmar i någon av dessa förbund. Kritiken som har varit innan detta är att akademiker inte har fått den hjälp de behövt med jobbförmedling. Arbetsförmedlingen håller inte med, men säger också att de på lokal nivå måste prioritera de mest utsatta i första hand och därför kommer akademiker som vill byta från ett jobb till ett annat lite i skymundan.

Det leder in på nackdelen med att det kommer fler och fler privata jobbförmedlingar. Eftersom de inte arbetar på uppdrag av riksdagen och regeringen har de inte samma krav på sig att prioritera utsatta grupper så som funktionsnedsatta, nyanlända och de som hamnat i jobb- och utvecklingsgarantins tredje och sista fas. Ju fler jobbförmedlare det finns, desto mindre chans är det att alla företag använder sig av Arbetsförmedlingen som ett av ställena att hitta passande arbetstagande på och då minskar också chansen för de i de utsatta grupperna som prioriteras av Arbetsförmedlingen att hitta arbete.

Det är förbjudet för jobbförmedlingar att ta betalt av sina kunder men trots det har det ibland uppkommit att detta har skett. Eftersom det finns så många privata jobbförmedlare så kan det vara svårt att hinna granska alla.

LocalNews